หลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกาศ และกิจกรรมสำหรับนักศึกษา หัวหมาก บางนา

บริการนักศึกษา

ตารางบรรยาย ผลสอบ และบริการอื่นๆ สำหรับนักศึกษา

ระบบรับสมัครออนไลน์

ระบบรับสมัครออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต หัวหมาก บางนา

฿ 179,000

Program 1 : ศึกษาดูงานภายในประเทศ

฿ 219,000

Program 2 : ศึกษาดูงานต่างประเทศ

วัน-เวลาบรรยาย สำหรับนักศึกษาเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก​

ประกาศผลสอบ สำหรับนักศึกษาเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก​

วัน-เวลาบรรยาย สำหรับนักศึกษาเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิยาเขตบางนา

ประกาศผลสอบ สำหรับนักศึกษาเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา​

ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลโครงการฯ หรือมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่นี่

ประกาศราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง

Inside MBA Logistics