02-3108242, 086-336-7331, 086-336-7334    mbalogistics_ru@hotmail.com

ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย


ประกาศ

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย

 

                   ด้วยโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประสงค์รับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในอัตราลูกจ้างมหาวิทยาลัย (หากผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดีโครงการจะดำเนินการต่อสัญญาจ้าง) โดยปฏิบัติงานสังกัด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

                   ตำแหน่ง            นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

                   จำนวน             1 อัตรา

                   อัตราเงินเดือน     ตามตกลง

                   คุณสมบัติเฉพาะ

                   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ สาขาการเงิน สาขาการบัญชี สาขารัฐศาสตร์ สาขากฎหมาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำงาน เช่น MS Office, MS Excel เป็นต้น ได้ในระดับดี

                   คุณสมบัติทั่วไป

                   1. ซื่อสัตย์ สุจริต

                   2. มีความละเอียด รอบคอบ

                   3. มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

                   4. สามารถทนรับแรงกดดันในการปฏิบัติงานได้ดี

                   5. หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

                   ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ อาคารศรีพิจิตร ชั้น 3 ห้อง 305 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ โทร 02-310-8242 หรือ 088-8391345 หรือ 0831870371 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 


Copyright © 2024 MBA Logistics and Supply Chain Management Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.
เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ที่ปุ่ม "ตั้งค่าคุกกี้" นโยบายความเป็นส่วนตัว    ยอมรับทั้งหมด