ขั้นตอนการสมัคร

  • กรอกใบสมัครออนไลน์
  • พิมพ์ใบสมัครเพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน (ค่าสมัครเข้ารับการสัมภาษณ์คัดเลือก 800 บาท)
  • ส่งเอกสารการสมัครพร้อมชำระเงินค่าสมัครที่โครงการฯ
  • ติดต่อโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    สำนักงานโครงการฯ อาคารศรีพิจิตร ชั้น 3 ห้อง 305 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
    โทรศัพท์ : 02-3108242, 086-336-7331, 086-336-7334
    E-mail : mbalogistics_ru@hotmail.com
View : 26